prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski

Dyscypliny KBN: Inżynieria rolnicza, Technologia żywności
Specjalności: Inżynieria i aparatuta przemysłu rolno-spożywczego, gopodarka energią i wodą
Stopień naukowy: dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe:
inżynieria i aparatura przemysłu rolno-spożywczego, gospodarka energią i wodą, oddziaływanie zakładów przemysłu rolno-spożywczego na środowisko, badanie właściwości fizycznych materiałów ulegających biodegradacji, wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na cele energetyczne

Stanowisko i miejsce pracy
profesor nadzw. SGGW, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |